ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 15 5 ธันวาคม 2552

10 | Total Attempts: 553

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 15 5 ธันวาคม 2552

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 15 5 ธันวาคม 2552กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพวันที่เท่าใด
  • A. 

   5 ธันวาคม 2469

  • B. 

   5 ธันวาคม 2470

  • C. 

   5 ธันวาคม 2471

  • D. 

   5 ธันวาคม 2472

 • 2. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพที่ประเทศใด
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   สหรัฐอเมริกา

  • C. 

   นิวซีแลนด์

  • D. 

   สวิสเซอร์แลนด์

 • 3. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ที่โรงพนายาลศิริราชจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นานเป็นเวลากี่วัน
  • A. 

   75 วัน

  • B. 

   76 วัน

  • C. 

   77 วัน

  • D. 

   78 วัน

 • 4. 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  5 ธันวาคม 2552 มีประมาณทั้งสิ้นกี่โครงการ/กิจกรรม
  • A. 

   263 โครงการ/กิจกรรม

  • B. 

   264 โครงการ/กิจกรรม

  • C. 

   265 โครงการ/กิจกรรม

  • D. 

   266 โครงการ/กิจกรรม

 • 5. 
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีระหว่างวันใด
  • A. 

   2 ธันวาคม 2552 ถึง 12 มกราคม 2553

  • B. 

   3 ธันวาคม 2552 ถึง 13 มกราคม 2553

  • C. 

   5 ธันวาคม 2552 ถึง 14 มกราคม 2553

  • D. 

   3 ธันวาคม 2552 ถึง 15 มกราคม 2553

 • 6. 
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ถนนราชดำเนิน  ภายใต้แนวคิดใด
  • A. 

   "ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี"

  • B. 

   "ความสุขของคนไทยภายใต้แสงพระบารมี"

  • C. 

   "ความสุขของคนไทยใต้พระบารมี"

  • D. 

   "ความสุขของคนไทยภายใต้พระบารมี"

 • 7. 
  . การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยกี่กิจกรรม
  • A. 

   7 กิจกรรม

  • B. 

   8 กิจกรรม

  • C. 

   9 กิจกรรม

  • D. 

   10 กิจกรรม

 • 8. 
  การจัดทำสายรัดข้อมือสีชมพู "รักพ่อ" จำหน่ายราคาเส้นละ กี่บาท โดยกรมธนารักษ์
  • A. 

   ึ79 บาท

  • B. 

   89 บาท

  • C. 

   99 บาท

  • D. 

   109 บาท

 • 9. 
  การแสดง 4D Visual Light and Sound ใช้อะไรเป็นฉากหลังในการแสดง
  • A. 

   น้ำ

  • B. 

   หมอก

  • C. 

   กำแพง

  • D. 

   พระที่นั่งอนันตสมาคม

 • 10. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเฉลิมพระชนมพรรษากี่พรรษาในวันที่  5 ธันวาคม 2552
  • A. 

   81 พรรษา

  • B. 

   82 พรรษา

  • C. 

   83 พรรษา

  • D. 

   84 พรรษา

Back to Top Back to top