การงานอาชีพ ป.3

4
การงานอาชีพ ป.3
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1. ข้อใดเป็นเวลาที่ใช้ประกอบอาหารเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
  • A. 

   ทอด ผัด ลวก

  • B. 

   ต้ม ลวก ทอด

  • C. 

   ลวก ทอด ต้ม

  • D. 

   ต้ม ทอด ลวก

 • 2. 
  2. ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีของการรับประทานอาหาร
  • A. 

   เดินรับประทาน และเคี้ยวอาหารเสียงดัง

  • B. 

   ยืนรับประทาน และรับประทานอาหารอย่างรวดเร็ว

  • C. 

   นั่งรับประทาน และรับประทานอาหารด้วยความเรียบร้อย

  • D. 

   หยอกล้อกันขณะรับประทานอาหาร

 • 3. 
  3. ข้อใดเป็นอาหารที่ใช้การถนอมอาหารโดยใช้แสงแดด
  • A. 

   กล้วยกวน

  • B. 

   กล้วยฉาบ

  • C. 

   กล้วยเชื่อม

  • D. 

   กล้วยตาก

 • 4. 
  4. อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับกวาดน้ำที่ขังบนพื้นซีเมนต์
  • A. 

   ไม้กวาดทางมะพร้าว

  • B. 

   ไม้กวาดขนไก่

  • C. 

   ไม้กวาดดอกหญ้า

  • D. 

   ไม้กวาดหยากไย่

Related Quizzes