ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ม.3

5
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ม.3
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ
  • A. 

   ADA AUGUSTA

  • B. 

   HERMAN HOLLERITH

  • C. 

   CHARLES BABBAGE

  • D. 

   BLAISE PASCAL

 • 2. 
  2.บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ
  • A. 

   ADA AUGUSTA

  • B. 

   HERMAN HOLLERITH

  • C. 

   CHARLES BABBAGE

  • D. 

   BLAISE PASCAL

 • 3. 
  3.ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแผ่นดิสก์เก็ต จะต้องใช้คำสั่งใด
  • A. 

   New

  • B. 

   Save

  • C. 

   Save as

  • D. 

   Page setup

 • 4. 
  4.คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร
  • A. 

   Open

  • B. 

   New

  • C. 

   Save as

  • D. 

   Save

 • 5. 
  5.ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร
  • A. 

   1-3

  • B. 

   1,2,9

  • C. 

   1-2-3

  • D. 

   8-9