แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี

3
แบบทดสอบเรื่องทฤษฎีสี

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว?

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ถ้านำสีแดงผสมกับสีเหลืองสีที่เกิดขึ้นใหม่คือสีอะไร?
  • A. 

   สีส้ม

  • B. 

   สีนำตาล

  • C. 

   สีชมพู

 • 2. 
  แม่สีมีกี่สี
  • A. 

   1 สี

  • B. 

   2 สี

  • C. 

   3 สี

 • 3. 
  การนำแม่สีหรือสีขั้นที่ 1 มาผสมกันทำให้เกิดสีขึ้นใหม่ เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ว่าอะไร?
  • A. 

   สีขั้นที่ 1

  • B. 

   สีขั้นที่ 2

  • C. 

   สีขั้นที่ 3