ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เพราะเหตุใด ในปัจจุบันจึงนิยมจัดห้องนอนให้อยู่ใกล้ห้องน้ำ
  • A. 

   ทำความสะอาดได้สะดวก

  • B. 

   สะดวกในการใช้เวลากลางคืน

  • C. 

   ช่วยทำให้ห้องนอนเย็นสบาย

  • D. 

   ประหยัดเนื้อที่ภายในบ้าน

 • 2. 
  อาหารประเภทใดที่สามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ให้กับร่างกาย
  • A. 

   แป้งและน้ำตาล

  • B. 

   ผลไม้

  • C. 

   ผักใบเขียว

  • D. 

   เนื้อสัตว์

 • 3. 
  งการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านโดยขาดการดูแลรักษา จะเกิดผลเสียอย่างไรมากที่สุด
  • A. 

   ทำให้ต้นไม้ตาย

  • B. 

   ทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต

  • C. 

   เกิดความสกปรกภายในบริเวณบ้าน

  • D. 

   เป็นที่หลบซ่อนของขโมย และสัตว์มีพิษ

 • 4. 
  ถ้านำปุ๋ยคอกไปใส่ในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจะมีผลอย่างไร
  • A. 

   ไม่เกิดผลอะไร

  • B. 

   ดินเหนียวจะอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น

  • C. 

   ดินเหนียวจะร่วนซุยมากขึ้น

  • D. 

   ดินเหนียวจะเกาะตัวกันแน่นขึ้น

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่อาชีพรับจ้าง
  • A. 

   ภารโรง

  • B. 

   ช่างเสริมสวย

  • C. 

   ตำรวจ

  • D. 

   ครู

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
  • A. 

   ซื่อสัตย์

  • B. 

   เสียสละ

  • C. 

   มีอำนาจ

  • D. 

   ตรงต่อเวลา