แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา ชุดที่ 2
60
สวัสดีครับ ว่าที่ผู้บริหารฯ ทุกท่าน
กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ   เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ