แบบทดสอบเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.6

10
แบบทดสอบเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.6

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคืออุปกรณ์ Input ของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   Printer

  • B. 

   Keybord

  • C. 

   Monitor

  • D. 

   Cpu

 • 2. 
  ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์ 
  • A. 

   เครื่องคำนวณอัตโนมัติ

  • B. 

   เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่

  • C. 

   อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

  • D. 

   เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

 • 3. 
  คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร 
  • A. 

   การถอนเงินจากเครื่อง atm

  • B. 

   การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต

  • C. 

   การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร’

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
  • A. 

   มีความเร็วสูงในการประมวลผล

  • B. 

   มีความถูกต้องเชื่อถือได้

  • C. 

   เป็นระบบอนาลอก

  • D. 

   ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ

 • 5. 
  ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร    
  • A. 

   อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

  • B. 

   ส่วนที่สัมผัสไม่ได้

  • C. 

   ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป

  • D. 

   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับซีพียู  
  • A. 

   มีหน้าที่แสดงผล

  • B. 

   เป็นส่วนสำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์

  • C. 

   มีหน้าที่รับข้อมูล

  • D. 

   ไม่มีซีพียูคอมพิวเตอร์ก็ทำงานได้

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่ชื่อในแป้นพิมพ์    
  • A. 

   Insert

  • B. 

   Pause

  • C. 

   Printer

  • D. 

   Delete

 • 8. 
  การทำงานของอุปกรณ์ใดที่ไม่มีอยู่ในซีพียู   
  • A. 

   หน่วยความจำ

  • B. 

   หน่วยคำนวณ

  • C. 

   หน่วยเร่งความเร็ว

  • D. 

   หน่วยควบคุม

 • 9. 
  ฮาร์ดดิสก์มีหน้าที่เหมือนกับสิ่งใดต่อไปนี้   
  • A. 

   ดิสก์ไดรฟ์

  • B. 

   ดิสก์เกตต์

  • C. 

   เมาส์

  • D. 

   แป้นพิมพ์

 • 10. 
  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Sound Card   
  • A. 

   ควบคุมการทำงานของแรม

  • B. 

   เป็นแผงวงจรเสียง

  • C. 

   ควบคุมการทำงานของซีพียู

  • D. 

   เป็นแผงวงจรของจอ