แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป. ๖ โรงเรียนบ้านเขวิก

10 | Total Attempts: 104

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป. ๖ โรงเรียนบ้านเขวิก

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้ เดียว เท่านั้นนะจ๊ะ


Questions and Answers
 • 1. 
  วัยรุ่น  เป็นวัยที่มีช่วงอายุเท่าไร
  • A. 

   5 – 10 ปี

  • B. 

   12 – 15 ปี

  • C. 

   13 – 21 ปี

  • D. 

   30 – 35 ปี

 • 2. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
  • A. 

   วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการทำงาน

  • B. 

   วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการถดถอย

  • C. 

   วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการสร้างฐานะ

  • D. 

   วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

 • 3. 
    ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น  
  • A. 

   สายตาสั้นลง

  • B. 

   ใบหน้าอิ่มเอม

  • C. 

   ร่างกายสูงใหญ่

  • D. 

   มีอารมณ์แปรปรวน

 • 4. 
   สิ่งใดจำเป็นต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่น  
  • A. 

   ฐานะที่ร่ำรวย

  • B. 

   สิ่งแวดล้อมที่ดี

  • C. 

   อาหารที่มีประโยชน์

  • D. 

   ถูกทั้ง ข และ ค

 • 5. 
   ข้อใด  คือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของวัยรุ่น
  • A. 

   พันธุกรรม

  • B. 

   ระดับสติปัญญา

  • C. 

   อาหารที่รับประทาน

  • D. 

   ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 • 6. 
  ข้อใด  ไม่ใช่  ลักษณะเด่นของวัยรุ่น     
  • A. 

   รักความอิสระ

  • B. 

   สนใจเรื่องความสวยงาม

  • C. 

   คบแต่เพื่อนเพศเดียวกัน

  • D. 

   ร่างกายเติบโตอย่างรวดเร็ว

 • 7. 
    ใครมีบทบาทสำคัญในสังคมของวัยรุ่น
  • A. 

   แม่

  • B. 

   พ่อ

  • C. 

   เพื่อน

  • D. 

   อาจารย์

 • 8. 
    วัยรุ่น  สนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ
  • A. 

   การทำบุญ

  • B. 

   การแต่งกาย

  • C. 

   การหารายได้

  • D. 

   การสร้างครอบครัว

 • 9. 
    วัยรุ่นมักชอบเพื่อนที่มีลักษณะใด
  • A. 

   เงียบขรึม

  • B. 

   เรียบร้อย

  • C. 

   เล่นกีฬาเก่ง

  • D. 

   สุภาพ

 • 10. 
    อวัยวะใด  ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร
  • A. 

   ฟัน

  • B. 

   ปาก

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   กระเพาะอาหาร

Back to Top Back to top