แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5
แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ให้นักเรียนเลือกข้อ ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดี ว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  เครื่องมือเกษตรข้อใดใช้เกี่ยวกับพืช
  • A. 

   บัวรดนำ

  • B. 

   จอบ

  • C. 

   เสียม

  • D. 

   มีดตัดกิ่ง

 • 2. 
  ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้เกี่ยวกับอะไร
  • A. 

   กวาดพื้นไม้

  • B. 

   กวาดพื้นปูน

  • C. 

   กวาดพื้นหิน

  • D. 

   กวาดพื้นดิน

 • 3. 
  ขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดบ้านคือข้อใด
  • A. 

   กวาดเพดาน

  • B. 

   กวาดพื้น

  • C. 

   กวาดมุมห้อง

  • D. 

   กวาดหน้าห้อง

 • 4. 
  ห้องรับแขกควรอยู่ส่วนใดของบ้าน
  • A. 

   ส่วนหลังบ้าน

  • B. 

   ข้างบ้าน

  • C. 

   หน้าบ้าน

  • D. 

   กลางบ้าน

 • 5. 
  อาหารข้อใดไม่ต้องใช้นำมัน
  • A. 

   ไข่เจียว

  • B. 

   ไก่ทอด

  • C. 

   ผัดไทย

  • D. 

   ต้มจืด