ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐา�

11 | Total Attempts: 439

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐา�

ตัวอย่างแบบทดสอบมาตรฐาน ิชาชีพครู


Questions and Answers
 • 1. 
  .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;}   .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;}   .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;} วิวัฒนาการของการศึกษาไทย                             (SOBBUNJU.COM)     
  • A. 

   การศึกษาของไทยสมัยโบราณ

  • B. 

   การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา

  • C. 

   การศึกษาของไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  สถานศึกษาในสมัยโบราณ
  • A. 

   บ้าน

  • B. 

   วัง

  • C. 

   วัด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  การศึกษาของไทยสมัยโบราณ  แบ่งออกเป็น
  • A. 

   การศึกษาสมัยกรุงสุโขทัย

  • B. 

   การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา

  • C. 

   การศึกษาสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย คือ (*****ควรจำ*****)
  • A. 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • B. 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • C. 

   วัดพระเชตุพน

  • D. 

   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 • 5. 
  แบบเรียนเล่มแรกของไทย คือ (*****ควรจำ*****)
  • A. 

   จินดามณี

  • B. 

   ประถม ก กา

  • C. 

   ประถมมาลา

  • D. 

   หลักศิลาจารึก

 • 6. 
  ใครเป็นผู้แต่งหนังสือ จินดามณี  ซึ่งถือว่าเป็น แบบเรียนเล่มแรกของไทย (*****ควรจำ*****) .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;} จินดามณี .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;} จินดามณี
  • A. 

   สุนทรภู่

  • B. 

   ศรีปราชญ์

  • C. 

   พระโหราธิบดี

  • D. 

   พ่อขุนรามคำแหง

 • 7. 
  หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยเกิดขึ้นในสมัย
  • A. 

   สมัยกรุงสุโขทัย

  • B. 

   สมัยกรุงศรีอยุธยา

  • C. 

   การศึกษาสมัยกรุงธนบุรี

  • D. 

   กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 • 8. 
  .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;} แบบเรียนเล่มที่ 2 ของไทยคือ
  • A. 

   ประถม ก กา

  • B. 

   ประถมมาลา

  • C. 

   พระอภัยมณี

  • D. 

   พระอภัยมณี

 • 9. 
  .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;}   .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;} lจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งในสมัยใด    
  • A. 

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • C. 

   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • D. 

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 10. 
  .O {color:white;} a:link {color:#FFFFCC !important;} a:active {color:#666699 !important;} a:visited {color:#FFCC66 !important;} โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร แห่งแรกคือ
  • A. 

   โรงเรียนมหรรณพาราม

  • B. 

   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

  • C. 

   โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก

  • D. 

   โรงเรียนข้าราชการพลเรือน

 • 11. 
  แบบเรียนเล่มที่ 3 ของไทยคือ
  • A. 

   ประถม ก กา

  • B. 

   ประถมมาลา

  • C. 

   พระอภัยมณี

  • D. 

   พระอภัยมณี

Back to Top Back to top