แบบทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา

5 | Total Attempts: 304

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา

...


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงสร้างใดคือร่องรอยของช่องเหงือกในระยะเอ็มบริโอของคน
  • A. 

   ช่องหู

  • B. 

   ท่อยูสเตเชียน

  • C. 

   ปอด

  • D. 

   คอหอย

 • 2. 
  สารใดที่ไม่ใช่เอนไซม์ย่อยอาหาร
  • A. 

   ทริปซิน

  • B. 

   ไคโมทริปซิน

  • C. 

   เอเทอโรไคเนส

  • D. 

   คาร์บอกซิเพปทิเดส

 • 3. 
  พืชในข้อใดที่มีสารประกอบที่มีคาร์บอน 3 อะตอม และคาร์บอน 5 อะตอม ทำหน้าที่ในการตรึง CO2
  • A. 

   ข้าวสาลี อ้อย

  • B. 

   ข้าว ข้าวสาลี

  • C. 

   ข้าวฟ่าง อ้อย

  • D. 

   ข้าวฟ่าง ข้าวโอ๊ต

 • 4. 
  ข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้ย่อยสลายในวัฏจักรไนโตรเจน
  • A. 

   เปลี่ยนไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย

  • B. 

   เปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นแอมโมเนียกลับสู่ดิน

  • C. 

   เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจนกลับสู่บรรยากาศ

  • D. 

   เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนเตรตเพื่อให้พืชนำไปใช้

 • 5. 
  สัตว์ในไฟลัมใดส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ของการเป็นปรสิต
  • A. 

   แพลตีเฮลมินเทส และซีเลนเตอราตา

  • B. 

   นีมาโตดา และแพลตีเฮลมินเทส

  • C. 

   ซีเลนเตอราตา และนีมาโตดา

  • D. 

   แอนนีลิดา และนีมาโตดา

Back to Top Back to top