แบบทดสอบวิชางานบ้าน

10 | Total Attempts: 1762

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิชางานบ้าน

Questions and Answers
 • 1. 
  1.หลักในการทำความสะอาดบ้านคือข้อใด
  • A. 

   ถูก่อนกวาดบ้าน

  • B. 

   ทำจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ

  • C. 

   กวาดบ้านก่อนถูบ้าน

  • D. 

   ทำความสะอาดตู้และสิ่งตกแต่งบ้าน

 • 2. 
  2.อุปกรณ์ในการกวาดพื้นไม้ที่แห้งคือข้อใด
  • A. 

   ไม้กวาดทางมะพร้าว

  • B. 

   ไม้กวาดเสี้ยนตาล

  • C. 

   ไม้กวาดดอกหญ้า

  • D. 

   ไม้กวาดขนไก่

 • 3. 
  3.แปรงพลาสติกเหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งใด
  • A. 

   ถ้วย จาน ชาม

  • B. 

   หม้อ

  • C. 

   เสื้อผ้า

  • D. 

   พื้นไม้ที่เปียกชื้น

 • 4. 
  4.ขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้านคือข้อใด
  • A. 

   สำรวจงาน

  • B. 

   วางแผนการทำงาน

  • C. 

   แบ่งหน้าที่ในการทำงาน

  • D. 

   เตรียมวัสดุอุปกรณ์

 • 5. 
  5.ขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดเสื้อผ้าคือข้อใด
  • A. 

   แยกผ้าขาวผ้าสี

  • B. 

   แช่ผ้า

  • C. 

   สำรวจเสื้อผ้าดูกระเป๋า

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  6.สีที่ใช้ในการตกแต่งห้องรับแขกควรเป็นสีในข้อใด
  • A. 

   แดง

  • B. 

   น้ำเงิน

  • C. 

   เหลืองอ่อน

  • D. 

   แสด

 • 7. 
  7.ห้องในข้อใดที่ทุกบ้านควรจะมี
  • A. 

   ห้องน้ำห้องส้วม

  • B. 

   ห้องรับแขก

  • C. 

   ห้องอาหาร

  • D. 

   ห้องดูหนังฟังเพลง

 • 8. 
  8.กางเกงก้นขาดควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด
  • A. 

   การชุน

  • B. 

   การปะ

  • C. 

   การเย็บด้นถอยหลัง

  • D. 

   การเนา

 • 9. 
  9.ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
  • A. 

   ประหยัดค่าใช้จ่าย

  • B. 

   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  • C. 

   ฝึกสมาธิให้นักเรียน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  10.ขั้นตอนแรกของการประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือคือข้อใด
  • A. 

   สร้างแบบ

  • B. 

   ตัดผ้าชิ้นบนตามขนาด

  • C. 

   เนาและเย็บผ้าชิ้นบน

  • D. 

   นำผ้ามาเย็บต่อกับผ้าขนหนู

Back to Top Back to top