แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

4
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำในข้อใดเป็นคำในมาตราแม่กม
  • A. 

   แม่นม

  • B. 

   แม่น้ำ

  • C. 

   ผักขม

  • D. 

   ม้าวิ่ง

 • 2. 
  คำว่า  นก  ประสมด้วยสระอะไร
  • A. 

   สระ เอ

  • B. 

   สระ โอะ

  • C. 

   สระ อี

  • D. 

   สระ อัว

 • 3. 
  ใบบัว  ใบโบก  เป็นสัตว์ชนิดใด
  • A. 

   ไก่

  • B. 

   เป็ด

  • C. 

   ช้าง

  • D. 

   นก

 • 4. 
  ใครหาอ้อยมาให้ใบบัและใบโบกกิน
  • A. 

   พ่อ

  • B. 

   แม่

  • C. 

   ภูผา

  • D. 

   เด็กเด็ก