แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

5 | Total Attempts: 339

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  จำนวน  5  ข้อ  ให้นักเรียนเลือคำตอบที่ ูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  คำที่ใช้เรียกชื่อ  คน  สัตว์  สิ่งของ  เรียกว่าอะไร
  • A. 

   คำกริยา

  • B. 

   คำนาม

  • C. 

   คำสรรพนาม

  • D. 

   คำบุพบท

 • 2. 
  เขาไปโรงเรียน  คำว่า  "เขา"  ในประโยค  เป็นคำชนิดใด
  • A. 

   คำกริยา

  • B. 

   คำนาม

  • C. 

   คำสรรพนาม

  • D. 

   คำวิเศษณ์

 • 3. 
  ประโยคในข้อใดมีคำสรรพนามบุรุษที่ 2 
  • A. 

   หนังสือของเธออยู่ที่นี่

  • B. 

   เขาเป็นเพื่อนของฉัน

  • C. 

   คุณปู่ท่านไม่ค่อยสบาย

  • D. 

   ผมไม่ได้เป็นตำรวจ

 • 4. 
  ครูสอนนักเรียน  คำว่า  "สอน"  ในประโยค  เป็นคำชนิดใด 
  • A. 

   คำสรรพนาม

  • B. 

   คำบุพบท

  • C. 

   คำวิเศษณ์

  • D. 

   คำกริยา

 • 5. 
  บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน  คำว่า "ใกล้"  ในประโยค  เป็นคำชนิดใด
  • A. 

   คำสรรพนาม

  • B. 

   คำวิเศษณ์

  • C. 

   คำกริยา

  • D. 

   คำบุพบท

Back to Top Back to top