แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์

4

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำบอกช่วงเวลาในข้อใดกินระยะเวลานานที่สุด
  • A. 

   ศตวรรษ

  • B. 

   ปี

  • C. 

   ทศวรรษ

  • D. 

   เดือน

 • 2. 
  "วันที่  14  กุมภาพันธ์  2553"  เป็นรูปแบบการบอกเวลาประเภทใด
  • A. 

   แบบจันทรคติ

  • B. 

   แบบสุริยคติ

  • C. 

   บอกอย่างกว้าง ๆ

  • D. 

   บอกเป็นศักราช

 • 3. 
  จากภาพ  เป็นภาพในประวัติศาสตร์สมัยใด
  • A. 

   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • B. 

   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • C. 

   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  • D. 

   สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • 4. 
  "ชวด  ฉลู  ชาล  เถาะ ..."  ปีใดเป็นปีต่อไป
  • A. 

   มะโรง

  • B. 

   มะเส็ง

  • C. 

   มะเมีย

  • D. 

   มะแม