แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นป.6

6
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นป.6

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  การแยกสารละลายแยกโดยวิธีใดง่ายที่สุด
  • A. 

   การแยกสารโดยวิธีการกรอง

  • B. 

   การเรียงลำดับส่วน

  • C. 

   การต้ม

  • D. 

   การตากแห้ง

 • 2. 
  อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่เกิดการย่อยอาหารมากที่สุด                           
  • A. 

   ลำไส้เล็ก

  • B. 

   ลำไส้ใหญ่

  • C. 

   กระเพาะอาหาร

  • D. 

   หลอดอาหาร

 • 3. 
  เกณฑ์ในการจำแนกพืชออกเป็นพืชมีดอกและพืชไร้ดอกใช้อะไรเป็นเกณฑ์
  • A. 

   ดอก

  • B. 

   การแบ่งเซลล์

  • C. 

   การผสมพันธุ์

  • D. 

   การดำรงชีวิต

 • 4. 
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลได้แก่สัตว์ในขอใด
  • A. 

   ปลาหมึก

  • B. 

   วาฬ

  • C. 

   ทับทิม

  • D. 

   กระดี่

  • E. 

   ดาวทะเล

 • 5. 
  เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในข้าวบดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  • A. 

   ข้าวเปลี่ยนเป็นสีดำ

  • B. 

   ข้าวไม่เปลี่ยนแปลง

  • C. 

   ข้าวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

  • D. 

   ข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

 • 6. 
  พืชทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร
  • A. 

   ข้าว

  • B. 

   มันสำปะหลัง

  • C. 

   ข้าวบาร์เล่ย์

  • D. 

   ทุเรียน