แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

5
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  อวัยะใดในร่างกายที่ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารได้มากที่สุด
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   หลอดอาหาร

  • C. 

   กระเพาะอาหาร

  • D. 

   ลำไส้เล็ก

  • E. 

   ลำไส้ใหญ่

 • 2. 
  อวัยวะใดไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหาร
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่

 • 3. 
  หัวใจห้องใดรับเลือดเสียจากร่างกาย
  • A. 

   บนขวา

  • B. 

   ล่างขวา

  • C. 

   บนซ้าย

  • D. 

   ล่างซ้าย

 • 4. 
  หัวใจห้องใดส่งเลือดดำไปฟอกที่ปอด
  • A. 

   บนขวา

  • B. 

   ล่างขวา

  • C. 

   บนซ้าย

  • D. 

   ล่างซ้าย

 • 5. 
  หัวใจห้องใดรับเลือดแดงจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
  • A. 

   บนขวา

  • B. 

   ล่างขวา

  • C. 

   บนซ้าย

  • D. 

   ล่างซ่าย