แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

5
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

นักเรียนเลือกคำตอบที่ถู ที่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
   1.   ค   เป็นอักษร อะไร
  • A. 

   สูง

  • B. 

   กลาง

  • C. 

   ตำ

 • 2. 
  2.  นักเรียนตื่นแต่เช้าอาบนำแต่งตัวไปโร....เรียน  พยัญชนะที่หายไปคือ
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 3. 
    3.  กง   คง    มง   จง   เป็นการสะกดคำในมาตรแม่  อะไร
  • A. 

   กม

  • B. 

   กน

  • C. 

   กง

 • 4. 
  4.  นักเรียน   มาโรงเรียน    คำว่านัก  เป็นการสะกดในสระเสียงอะไร
  • A. 

   เสียงสั้น

  • B. 

   เสียงยาว

  • C. 

   เสียงกลาง

 • 5. 
  5.   นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง     ไม้หันอากาศ   มาจากสระอะไร
  • A. 

   สระ อา

  • B. 

   สระอะ

  • C. 

   สระอู