แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5 | Total Attempts: 198

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านและเลือก ำตอบที่ถูกที่สุดแล้วกาล ในกระดาษคำตอบ  


Questions and Answers
 • 1. 
  พยัญชนะภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
  • A. 

   44 ตัว

  • B. 

   26 ตัว

  • C. 

   5 ตัว

  • D. 

   28 ตัว

 • 2. 
  สระภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง
  • A. 

   A B C D E

  • B. 

   A b c d e

  • C. 

   A E I O U

  • D. 

   A b e i u

 • 3. 
  What does "bird" mean?
  • A. 

   กบ

  • B. 

   ช้าง

  • C. 

   เสือ

  • D. 

   นก

 • 4. 
  What does " red" mean?
  • A. 

   สีแดง

  • B. 

   สีเขียว

  • C. 

   สีเหลือง

  • D. 

   สีดำ

 • 5. 
  How old are you? 
  • A. 

   I go to bed.

  • B. 

   I am 7 years old.

  • C. 

   I take a bath.

  • D. 

   I go to school.

Back to Top Back to top