แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ป.6

5
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ป.6

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  พยัญชนะไทยมีกี่หมู่
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  อักษรกลางมีกี่ตัว
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 3. 
  อักษรต่ำมีกี่ตัว
  • A. 

   23

  • B. 

   24

  • C. 

   25

  • D. 

   26

 • 4. 
  อักษรสูงมีกี่ตัว
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 5. 
  วรรณยุกต์ไทยมีกี่รูป มีกี่เสียง
  • A. 

   4 รูป 5 เสียง

  • B. 

   4 รูป 4 เสียง

  • C. 

   5 รูป 4 เสียง

  • D. 

   5 รูป 5 เสียง