แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

3
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง การย่อยอาหาร

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทำให้อาหารเล็กลง

  • B. 

   การกินอาหาร

  • C. 

   การทำให้อาหารมีขนาดเล็ก

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  1. ข้อใดคือทางเดินอาหาร
  • A. 

   ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

  • B. 

   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ทวารหนัก

  • C. 

   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

  • D. 

   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

 • 3. 
  3. ที่ปากมีน้ำย่อยชนิดใด
  • A. 

   เปบซิน

  • B. 

   ไลเปส

  • C. 

   อะไมเลส

  • D. 

   ถูกทุกข้อ