แบบทดสอบภาษาอังกฤษชั้น ป.1

5 | Total Attempts: 1332

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบภาษาอังกฤษชั้น ป.1

ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ี่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  Tom:  How are you?Bill:...........................
  • A. 

   Thank you,and you?

  • B. 

   I'm fine , thank you.

  • C. 

   I'm a student

  • D. 

   Good morning

 • 2. 
  Jenny:  Hello. I'm Jenny.Bobby: .........................
  • A. 

   Hello. I'm Tom

  • B. 

   Hello. I'm Jenny

  • C. 

   Hello I'm Bobby

  • D. 

   Hello. I'm Brainy

 • 3. 
  A:  What's your name?B: ............................
  • A. 

   My name is Jenny.

  • B. 

   I'm a student.

  • C. 

   I'm fine.

  • D. 

   Good bye.

 • 4. 
  เมือเจอเพื่อนตอนเช้าจะทักทายเพื่อนว่าอย่างไร
  • A. 

   Good bye

  • B. 

   Goood afternoon

  • C. 

   Good evening

  • D. 

   Good morning

 • 5. 
  เมื่อจากกันกลับบ้านควรพูดลาเพื่อนว่าอย่างไร
  • A. 

   Good bye

  • B. 

   Good morning

  • C. 

   Good afternoon

  • D. 

   Thank you

Back to Top Back to top