แบบทดสอบวิชาวิทยาศษสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

4
แบบทดสอบวิชาวิทยาศษสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  หน่วยที่เล็กที่สุดของส่งมีชีวิต คือข้อใด 
  • A. 

   เซลล์

  • B. 

   เยื่อหุ้มเซลล์

  • C. 

   คลอโรพลาสต์

  • D. 

   นิวเคลียส

 • 2. 
  2.  ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
  • A. 

   ผนังเซลล์

  • B. 

   เยื่อหุ้มเซลล์

  • C. 

   นิวเคลียส

  • D. 

   แวคิวโอล

 • 3. 
  3.  ส่วนใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ทั้งหมด
  • A. 

   ผนังเซลล์

  • B. 

   เยื่อหุ้มเซลล์

  • C. 

   ไซโทพลาสซึม

  • D. 

   นิวเคลียส

 • 4. 
  4.  ส่วนใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์
  • A. 

   เยื่อหุ้มเซลล์

  • B. 

   ไมโทรคอนเดรีย

  • C. 

   แวคิวโอล

  • D. 

   ผนังเซลล์

Related Quizzes