แบบทดสอบรวมความรู้

5
แบบทดสอบรวมความรู้
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ใครเป็นผู้แต่งเรื่องพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
  • A. 

   1.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   2.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 • 2. 
  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีอยู่ในกัณฑ์ที่เท่าไร
  • A. 

   1.กัณฑ์ที่ 7

  • B. 

   2.กัณฑ์ที่ 8

  • C. 

   3.กัณฑ์ที่ 9

 • 3. 
  ลิลิตเลงพ่ายเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด
  • A. 

   1.การสู้รบระหว่างไทยกับพม่า

  • B. 

   2.การส่งเครื่องบรรณาการ

 • 4. 
  มัทนะพาธาเป็นเรื่องของอะไร
  • A. 

   1.ตำนานดอกกุหลาบ

  • B. 

   2.นางฟ้าจากสวรรค์

 • 5. 
  โคลนติดล้อ ตอนนิยมความเป้นเสมียนให้คุณค่าเรื่องใด
  • A. 

   1.เป็นตัวอย่างบทความที่ดี

  • B. 

   2 2.ยกย่องผู้ที่เป็นเสมียน