นักฟุตบอลคนต่อไปนี้ชื่ออะไรบ้าง?

10
?

เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวั ไม่จำกัดอายุ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   กาก้า

  • B. 

   แรมพาด

  • C. 

   แบคแฮม

 • 2. 
  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   เจอราด

  • C. 

   แรมพาด

 • 3. 
  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   แรมพาด

  • C. 

   โลนันโด้

 • 4. 
  • A. 

   แรมพาด

  • B. 

   กิ๊ก

  • C. 

   แบคแฮม

 • 5. 
  • A. 

   รูนี่

  • B. 

   แรมพาด

  • C. 

   แบคแฮม

 • 6. 
  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   รูนี่

  • C. 

   แรมพาด

 • 7. 
  • A. 

   แรมพาด

  • B. 

   แบคแฮม

  • C. 

   รูนี่

 • 8. 
  • A. 

   แรมพาด

  • B. 

   แบคแฮม

  • C. 

   โอเว่น

 • 9. 
  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   โอเว่น

  • C. 

   ไรฟินลิป

 • 10. 
  • A. 

   พอลสโคว

  • B. 

   แบคแฮม

  • C. 

   ไรฟินลิป