แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

5
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

ทำทุกข้อ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สิ่งมีชีวิตคืออะไร
  • A. 

   หากินได้ วิ่งได้ หายใจได้

  • B. 

   นอนได้ กินได้ เคลื่อนไหวได้

  • C. 

   ตายได้ เกิดใหม่ได้ เพิ่มจำนวนเองได้

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ความหมายของสสารข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ต้องการที่อยู่ เปลี่ยนแปลงสถานะได้ สูญสลายได้

  • B. 

   เปลี่ยนสถานะได้ สูญเสียพลังงานได้ ต้องการที่อยู่

  • C. 

   มีการถ่ายโอนพลังงานได้ ไม่มีวันสูญสลาย

  • D. 

   ต้องการที่อยู่ เปลี่ยนแปลงสถานะได้ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้

 • 3. 
  การเปล่งเสียงออกมาทำให้น้ำในอ่างกระเพื่อมได้ ข้อใดเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เสียงมีพลัง

  • B. 

   เสียงเดินทางเป็นเส้นตรง

  • C. 

   เสียงเป็นพลังงานคลื่น

  • D. 

   เสียงเกิดจากการสั่น

 • 4. 
  การที่แสงส่องผ่านเลนส์แล้วทำให้กระดาษไหม้เกิดจาการทดลองปรากฏการณ์ใดของแสง
  • A. 

   แสงหักเหได้

  • B. 

   แสงต้องการตัวกลาง

  • C. 

   แสงมีพลังงาน

  • D. 

   แสงสะท้อนได้

 • 5. 
  การเกิดปรากฏการณ์ฝนตกเกิดจากปรากฏการณ์ใดของธรรมชาติ
  • A. 

   การรวมตัวของไอน้ำ

  • B. 

   การกลั่นตัวของไอน้ำ

  • C. 

   การเกิดไอน้ำ

  • D. 

   การละลายของไอน้ำ