แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

4 Questions
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Choose the best answer

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  What is the moon like?
  • A. 

   A rock

  • B. 

   The sun

  • C. 

   Dust

  • D. 

   A round ball

 • 2. 
  Which is the nearest to the earth?
  • A. 

   The moon

  • B. 

   The sun

  • C. 

   The small star

  • D. 

   The big star

 • 3. 
  What does the moon go round?
  • A. 

   The stars

  • B. 

   The sun

  • C. 

   A round ball

  • D. 

   The earth

 • 4. 
   A: I'm a student, aren't I?B: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
  • A. 

   Yes, I am.

  • B. 

   No, I'm not.

  • C. 

   Yes, you are.

  • D. 

   No, you aren't