แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ

2
แบบทดสอบเรื่องการสะกดคำ

คำชี้แจง  ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ  มีท้ั้งหมด  5  ข้อ  ให้กาเครื่องหมาย x  หน้าข้อ  ก  ข  ค  ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดี ว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำที่สะกดตรงตามมาตราข้อใด เป็นคำไทยแท้
  • A. 

   ประชาชน

  • B. 

   เฆี่ยน

  • C. 

   ถนน

  • D. 

   ดำเนิน

 • 2. 
  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรทุกคำ
  • A. 

   เดิน เสร็จ

  • B. 

   ลม ดาว

  • C. 

   เก๋ง ตะเกียบ

  • D. 

   ราชสำนัก วีรชน