แบบฝึกอนุบาล

5 Questions
แบบฝึกอนุบาล

ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.  ข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดี่ยว
  • A. 

   สมุด ดินสอ

  • B. 

   ยางลบ มะม่วง

  • C. 

   แมว ใบไม้

 • 2. 
  2. สัตว์อะไรต่อนี้มีสี่ขา
  • A. 

   ไก่

  • B. 

   งู

  • C. 

   วัว

 • 3. 
  3.สัตว์อะไรใหญ่ที่สุด
  • A. 

   มด

  • B. 

   ปลา

  • C. 

   ช้าง

 • 4. 
  4.สัตว์อะไรเล็กที่สุด
  • A. 

   ช้าง

  • B. 

   แมว

  • C. 

   มด

 • 5. 
  5.สัตว์อะไรมีขาสองขา
  • A. 

   ไก่

  • B. 

   วัว

  • C. 

   ม้า