แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

2
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

นักเรียนฝึกทำข้อสอบทุกข อโดยใช้เวลาน้อยที่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  สารข้อใดที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดง
  • A. 

   น้ำเปล่า

  • B. 

   น้ำมะนาว

  • C. 

   น้ำยาล้างจาน

  • D. 

   น้ำผงซักฟอก

 • 2. 
  สารที่เป็นกรดเมื่อตรวจสอบด้วยยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   PH 1 - 4

  • B. 

   PH 4 - 8

  • C. 

   PH 5 - 9

  • D. 

   PH 6 - 12