แบบทดสอบภาษาไทย

10 Questions
แบบทดสอบภาษาไทย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ผลไม้ชนิดใดมีผิวขรุขยะ
  • A. 

   ทุเรียน

  • B. 

   ส้ม

  • C. 

   องุ่น

 • 2. 
  ผลไม้อะไรมีรสเปรี้ยว
  • A. 

   ทุเรียน

  • B. 

   มะยม

  • C. 

   มะปราง

 • 3. 
  ผลไม้อะไรมีเปลือกสีส้ม
  • A. 

   มะยม

  • B. 

   ส้ม

  • C. 

   ทุเรียน

 • 4. 
  ผลไม้อะไรมีเมล็ดสีดำ
  • A. 

   ทุเรียน

  • B. 

   ส้มโอ

  • C. 

   แตงโม

 • 5. 
  ผลไม้อะไรมีเปลือกหนา
  • A. 

   ทุเรียน

  • B. 

   ส้ม

  • C. 

   องุ่น

 • 6. 
  ดอกไม้ชนิดใดมีกลิ่นหอม
  • A. 

   มะลิ

  • B. 

   ชบา

  • C. 

   ดอกเข็ม

 • 7. 
  ดอกไม้ชนิดใดมีสีเหลือง
  • A. 

   ดอกแก้ว

  • B. 

   ดอกเข็ม

  • C. 

   ดาวเรือง

 • 8. 
  ดอกไม้ชนิดใดที่มีสีต่างจากพวก
  • A. 

   ดอกแก้ว

  • B. 

   ดอกมะลิ

  • C. 

   ดอกดาวเรือง

 • 9. 
  ดอกไม้ชนิดใดที่มีกลิ่นเหม็น
  • A. 

   ดาวเรือง

  • B. 

   มะลิ

  • C. 

   ดอกแก้ว

 • 10. 
  ดอกไม้ชนิดใดที่เป็นสัญลักษณฺ์แทนวันแม่
  • A. 

   กุหลาบ

  • B. 

   มะลิ

  • C. 

   ดอกแก้ว