แบบทดสอบประจำกลุ่มสาระประวัติศาสตร์

10 | Total Attempts: 3459

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบประจำกลุ่มสาระประวัติศาสตร์

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  พระมหากษัตริย์องค์ใด ทรางสร้างกรุงรัตนโกสินทร์
  • A. 

   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  • B. 

   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • C. 

   พระปิยมหาราช

  • D. 

   พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 2. 
  ฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับกรุงรัตนโกสิน คือชาติใด
  • A. 

   ฝรั่งเศส

  • B. 

   โปรตุเกส

  • C. 

   ฮอลันดา

  • D. 

   สเปน

 • 3. 
  แม่ทัพคนสำคัญในการทำสงครากับญวน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  คือใคร
  • A. 

   เจ้าพระยาจักรี

  • B. 

   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  • C. 

   เจ้าพระยาบดินทร์เดชา

  • D. 

   เจ้าพระยาบดินเดชา

 • 4. 
  ประเพณีส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจ้ากรุงจีน เรียกว่าอะไร
  • A. 

   ฤชา

  • B. 

   จิ้มก้อง

  • C. 

   อากร

  • D. 

   ภาษีปากเรือ

 • 5. 
  กษัตริย์องค์ใดทรงสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตย์มหาสีมาราม
  • A. 

   รัชการที่ 1

  • B. 

   รัชการที่ 2

  • C. 

   รัชการที่ 3

  • D. 

   รัชการที่ 4

 • 6. 
  สมเด็จเจ้าพระยาคนแรกในประวัติศาสตร์ไทย  คือใคร
  • A. 

   สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์

  • B. 

   สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

  • C. 

   สมเด็จเจ้าพระยายมราช

  • D. 

   สมเด็จเจ้าพระยาดำรงราชนุภาพ

 • 7. 
  เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากเงินปรับไหมที่ฝ่ายแพ้  คดีต้องชดใช้แก่ฝ่ายชนะคดี
  • A. 

   อากร

  • B. 

   ฤชา

  • C. 

   ภาษีปากเรือ

  • D. 

   ภาษี

 • 8. 
   หัวเมืองลาวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือเมืองใด
  • A. 

   จำปาศักดิ์ เวียงจันทร์ หลวงพระบาง

  • B. 

   ไชยบุรี ท่านาแล้ง

  • C. 

   ทุ่งไหหิน สวรรค์เขต

  • D. 

   วัดภู ปากซัน

 • 9. 
  พระไตรปิฎกที่มีการสังคายนาครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์  ชื่ออะไร
  • A. 

   พระไตรปิฎกฉบับใหม่

  • B. 

   พระไตรปิฎกฉบับหลวง

  • C. 

   พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์

  • D. 

   พระไตรปิฎกฉบับทอง

 • 10. 
  วัดแจ้ง  มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า  วัดอะไร
  • A. 

   วัดราชนัดดาราม

  • B. 

   วัดเทพธิดาราม

  • C. 

   วัดอรุณราชวนาราม

  • D. 

   วัดยานนาวา

Back to Top Back to top