แบบทดสอบเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

10 | Total Attempts: 1556

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงตำตอบ ดียวีี


Questions and Answers
 • 1. 
  อำเภอขุขันธ์อยู่ในจังหวัดอะไร
  • A. 

   ยโสธร

  • B. 

   ศรีสะเกษ

  • C. 

   อุบลราชธานี

  • D. 

   ร้อยเอ็ด

  • E. 

   สุรินทร์

 • 2. 
  ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
  • A. 

   75

  • B. 

   76

  • C. 

   77

  • D. 

   78

  • E. 

   79

 • 3. 
  ปราสาทเขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   ร้อยเอ็ด

  • B. 

   ยโสธร

  • C. 

   อุบลราชธานี

  • D. 

   ศรีสะเกษ

  • E. 

   บุรีรัมย์

 • 4. 
  ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นภาพอะไร
  • A. 

   ภาพจริงหัวกลับ ข. ภาพเสมือนหัวกลับ ค. ภาพจริงหัวตั้ง ภาพเสมือนหัวตั้ง

  • B. 

   ภาพจริงหัวกลับ

  • C. 

   ภาพจริงหัวตั้ง

  • D. 

   ภาพจริงหัวกลับ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 5. 
  จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในภาคใด
  • A. 

   ใต้

  • B. 

   ตะวันออก

  • C. 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ

  • D. 

   เหนือ

  • E. 

   กลาง

 • 6. 
  ทุ่งศรีเมืองตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   อุบลราชธานี

  • B. 

   ศรีสะเกษ

  • C. 

   ยโสธร

  • D. 

   ร้อยเอ็ด

  • E. 

   บุรีรัมย์

 • 7. 
  ปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   ศรีสะเกษ

  • B. 

   บุรีรัมย์

  • C. 

   ร้อยเอ็ด

  • D. 

   ยโสธร

  • E. 

   ลำปาง

 • 8. 
  ถ้าจะไปเที่ยวงานช้างต้อง้เดินทางไปที่จังหวัดใด
  • A. 

   ลำปาง

  • B. 

   อุบลราชธานี

  • C. 

   ศรีสะเกษ

  • D. 

   สุรินทร์

  • E. 

   ยโสธร

 • 9. 
  อำเภอนาจะหลวยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   ศรีสะเกษ

  • B. 

   อุบลราชธานี

  • C. 

   ร้อยเอ็ด

  • D. 

   สุรินทร์

  • E. 

   ยโสธร

 • 10. 
  วัดสระกำแพงใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอใด
  • A. 

   ขุขันธ์

  • B. 

   วังหิน

  • C. 

   เมือง

  • D. 

   ปรางค์กู่

  • E. 

   อุทุมพร

Back to Top Back to top