แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด

5
แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำว่า  เสีย  อยู่ในมาตราใด
  • A. 

   แม่ กง

  • B. 

   แม่ กม

  • C. 

   แม่ ก กา

 • 2. 
  แมว  สะกดด้วยมาตราใด
  • A. 

   แม่ ก กา

  • B. 

   แม่ เกอว

  • C. 

   แม่ แม่กม

 • 3. 
  "นกจิกหนอน"  สะกดด้วยมาตราใด
  • A. 

   แม่ กก - กน

  • B. 

   แม่ กน - กง

  • C. 

   แม่ กง - กน

 • 4. 
  ประโยค  "ตูมตามกินกุ้งเต้นกับคุณพ่อ"  มีตัวสะกดกี่มาตรา 
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   5 มาตรา

 • 5. 
  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   แม่ กง มี ง สะกด

  • B. 

   แม่ กม มี ม สะกด

  • C. 

   แม่ เกอว มี อ และ ว สะกด