แบบทดสอบวัดสมรรถนะครูภาษาไทย

25

คำแนะนำการทำข้อสอบ1.ป้อนชื่อของคุณครูที่ Your Name2.เริ่มทำข้อสอบ คลิกที่ StartQuize3.ทำเสร็จแล้ว คลิกที่ Submit My Answer

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม
  • A. 

   เบิร์ดชอบดูรายการทศกัณฐ์เด็ก

  • B. 

   ตี๋เรียนเก่งกว่าพี่ๆ น้องๆ

  • C. 

   อ้อน เกวลินเป็นนักแสดง

  • D. 

   ทหาร 3 เหล่าทัพ กำลังซ้อมสวนสนาม

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 2. 
  คำว่าใครในข้อใดเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจง
  • A. 

   ใครๆ ก็ไม่รักผม

  • B. 

   ใครโกหก ยกมือขึ้น

  • C. 

   จุ๊บแจง มากับใครน่ะ

  • D. 

   ฉันไม่อยู่ ไม่รู้ใครโทรฯ มาหา

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 3. 
  ข้อใดมีกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์
  • A. 

   จอย รับประทานข้าวหรือยัง

  • B. 

   แนน ทำไมต้องร้องไห้

  • C. 

   โอม ทำข้อสอบได้ไหม

  • D. 

   พ่อ ซื้อยามาให้ลูกด้วย

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 4. 
  "พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง...................ลูก" ควรเติมคำบุพบทใดลงในช่องว่าง
  • A. 

   ให้

  • B. 

   กับ

  • C. 

   เพื่อ

  • D. 

   แด่

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 5. 
  กรุงเอเธนส์อยู่ไกล” คำที่ขีดเส้นใต้เป็น คำวิเศษณ์ประกอบคำใด
  • A. 

   ประกอบคำกริยา

  • B. 

   ประกอบคำนาม

  • C. 

   ประกอบสรรพนาม

  • D. 

   ประกอบวิเศษณ์

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยคขอร้อง
  • A. 

   โปรดเตรียมเงินให้พอดีจ่าย

  • B. 

   นอนเสีย ไม่ต้องพูดแล้ว

  • C. 

   กรุณาต่อแถว เวลาซื้ออาหาร

  • D. 

   วานหยิบจานให้แม่หน่อย

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 7. 
  “ผู้หญิงผู้ชายใครอายุยืนกว่ากัน”ควรเป็นลักษณะใดของการโต้วาที
  • A. 

   ผู้โต้วาที

  • B. 

   ญัตติ

  • C. 

   สรุปผลการตัดสินใจ

  • D. 

   กรรมการตัดสินใจ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 8. 
    “ไหนบอกครูซิว่า เธอจะเป็นนักกีฬา______นักดนตรี” ควรเลือกเติมคำใดลงในช่องว่าง
  • A. 

   และ

  • B. 

   หรือ

  • C. 

   กัน

  • D. 

   แต่

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 9. 
  ภาษาโฆษณาไม่ควรเป็นข้อใด
  • A. 

   คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3

  • B. 

   เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

  • C. 

   ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่

  • D. 

   จับเสือใส่ถังพลังสูง

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 10. 
  คำจำกัดความที่สำคัญของ “อาขยาน” คือข้อใด
  • A. 

   บทร้อยกรอง

  • B. 

   บทกล่อมลูก

  • C. 

   บทท่องจำ

  • D. 

   บทละคร

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
  • A. 

 • 12. 
  คำหรือข้อความที่ยังไม่จบ เราควรเขียนเครื่องหมายวรรคตอนใดต่อท้าย
  • A. 

   สัญประกาศ

  • B. 

   มหัพภาค

  • C. 

   ไปยาลน้อย

  • D. 

   บุพสัญญา

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 13. 
  นักเรียนคิดว่า สำนวนในข้อใดไม่ใช่สำนวนเปรียบเทียบ
  • A. 

   แพะรับบาป

  • B. 

   ฉกชิงวิ่งราว

  • C. 

   ผักชีโรยหน้า

  • D. 

   เกลือจิ้มเกลือ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 14. 
  “ให้เจ้าเป็น..........เด็กดี ให้เจ้ามี..........พลังให้เจ้าเป็น...........ความหวังของแม่ต่อไป”บทเพลงนี้ ควรเป็นโวหารประเภทใด
  • A. 

   พรรณนาโวหาร

  • B. 

   บรรยายโวหาร

  • C. 

   สาธกโวหาร

  • D. 

   เทศนาโวหาร

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 15. 
  ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ “บทความ”
  • A. 

   การเขียนที่มีเนื้อหาสาระและให้ข้อคิดแก่ผู้อื่น

  • B. 

   การเขียนแบ่งเป็น 3 ย่อหน้าคือ คำนำเนื้อเรื่อง สรุป

  • C. 

   การเขียนต้องมีแบบแผน มีคำครุ ลหุ

  • D. 

   การเขียนมีตัวละคร ตัวเอกของเรื่องและจบแบบมีความสุข

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 16. 
  ประโยคในข้อใดไม่มีคำบอกท่าทีในประโยค
  • A. 

   ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ จะกินไหม

  • B. 

   แม่จะไปต่างจังหวัด ลูกอยากได้อะไรล่ะ

  • C. 

   ตั้งใจเรียนสิ จะได้เกรดดีๆ

  • D. 

   จะรีบไปไหนล่ะ ฉันอุตส่าห์มาหาเธอถึงที่นี่เชียวนะ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 17. 
  การพูดแบบแนะนำตัวเอง ควรเป็นข้อใด
  • A. 

   แจน เราอยากรู้จักโตจังเลย

  • B. 

   สวัสดีครับ ผมชื่อโตครับ

  • C. 

   สวัสดีครับ คุณสบายดีหรือ

  • D. 

   ไม่ค่อยสบายหรอก เป็นหวัด

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 18. 
  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้เขียนควรทำอย่างไรก่อนข้ออื่น
  • A. 

   ต้องอ่านเรื่องหรือฟังเรื่องโดยตลอด

  • B. 

   หาคุณค่าและข้อคิดของเรื่องว่ามีหรือไม่

  • C. 

   เนื้อเรื่องมีเหตุผลเหมาะสมเพียงใด

  • D. 

   ใช้ภาษาที่ง่าย น่าอ่าน น่าสนใจ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 19. 
  คำในข้อใดสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำ
  • A. 

   สหรัฐ , อาหรับ

  • B. 

   สมพิศ ,โสภิณ

  • C. 

   แคทลียา ,พุดพิชญา

  • D. 

   มือกาว ,คัดเลือก

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 20. 
  พยางค์ใดไม่เป็นคำ
  • A. 

   ปะ

  • B. 

   จะ

  • C. 

   งะ

  • D. 

   กะ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 21. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยค
  • A. 

   ฉันไม่ชอบหน้าร้อน

  • B. 

   เธอขายของอยู่ที่ตลาด

  • C. 

   นกหลายหลากชนิด

  • D. 

   อาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 22. 
  เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร
  • A. 

   คำ

  • B. 

   พยางค์

  • C. 

   วลี

  • D. 

   ประโยค

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 23. 
  “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด
  • A. 

   คำนาม

  • B. 

   คำวิเศษณ์

  • C. 

   คำกริยา

  • D. 

   คำบุพบท

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 24. 
  “ พูดไม่ออกเหมือน........... ”
  • A. 

   น้ำท่วมปาก

  • B. 

   น้ำนิ่งไหลลึก

  • C. 

   น้ำตาตกใน

  • D. 

   น้ำท่วมทุ่ง

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ

 • 25. 
  ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรม ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ขมิ้น ขโมย ขมับ

  • B. 

   บุหรง บุหรี่ บุหลัน

  • C. 

   ละเมิด ละเมียด ละมุน

  • D. 

   บรรลุ บรรยาย บรรเลง

  • E. 

   ถูกทุกข้อ