แบบทดสอบภาษาไทยป.3

8
แบบทดสอบภาษาไทยป.3

แบบทดสอบภาษาไทยป.3

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือชื่อพืชที่เป็นมงคล นิยมปลูกไว้ในบ้าน 1. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  • A. 

   บุรุษ อ่านว่า บุ - รุด

  • B. 

   อุบัติเหตุ อ่านว่า อุ-บัด -ติ -เหด

  • C. 

   ปรารถนา อ่าน ว่า ปรา - รด - นา

  • D. 

   ขนุน อ่านว่า ขะ - นุน

 • 2. 
  2. ข้อใดอ่านผิด
  • A. 

   สามารถ อ่านว่า สา - มาด

  • B. 

   อุตส่าห์ อ่านว่า อุด - ส่า

  • C. 

   สัปดาห์ อ่านว่า สับ - ปะ - ดา

  • D. 

   พุทรา อ่านว่า พุด - ซา

 • 3. 
  3. ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนกับคำว่า "ประจาน"
  • A. 

   ประการ

  • B. 

   อนันต์

  • C. 

   ทะยาน

  • D. 

   ประกาศ

 • 4. 
  4. ข้อใดอ่านออกเสียงมาตรา ตัวสะกดเดียวกัน
  • A. 

   ประวัติศาสตร์ ภาคเรียน

  • B. 

   ธนบัตร บุคคล

  • C. 

   พระปรางค์ เจดีย์

  • D. 

   เมฆหมอก สกปรก

 • 5. 
  5. คำคู่ใดอ่านออกเสียง ต่าง กัน
  • A. 

   บรร - บัน

  • B. 

   ขรรค์ - ขัน

  • C. 

   พาน - พาล

  • D. 

   วัน - วาน

 • 6. 
  6. คำในข้อใดที่มีสระแตกต่างจากคำอื่น
  • A. 

   สวน

  • B. 

   หัว

  • C. 

   เห็น

  • D. 

   ดวง

 • 7. 
  7. คำในข้อใดที่ประสมสระเสียง ยาว ทั้งหมด
  • A. 

   เรียน โลก ปู หารือ

  • B. 

   เค็ม รั้ว เสือ ปืน

  • C. 

   ตะปู ทะลุ หนังสือ ผ้าไหม

  • D. 

   ใจ ป่าน ซีวี อ้าย

 • 8. 
  8. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับคำว่า "เต๋า
  • A. 

   รวย

  • B. 

   ขวาน

  • C. 

   ทาน

  • D. 

   กล้วย