แบบทดสอบภาษาไทยม.1

10
แบบทดสอบภาษาไทยม.1
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.กำลังของเราจะไปสู้ไหวหรือมันเข้าทำนอง...นะเพื่อน" ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   เกลือจิ้มเกลือ

  • B. 

   เอาทองรู่กระเบื้อง

  • C. 

   หิ่งห้อยแข่งแสงจันทร์

  • D. 

   ไม้ซีกงัดไม้ซุง

 • 2. 
  2.  สำนวนใดเหมาะสมที่สุดสำหรับเติมลงในช่องว่าง"เขาเป็นคนฉลาดบอกสั้นๆเขาก็ทำตามได้ไม่ต้อง..."ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   แจงสี่เบี้ย

  • B. 

   จำ้จี้จำ้้ไช

  • C. 

   ปากเปียกปากแฉะ

  • D. 

   ชักแม่นำ้ทั้งห้า

 • 3. 
  3.  "สองคนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกันเหมือน...นั่นแหละ" ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   เพชรตัดเพชร

  • B. 

   คอหอยกับลูกกระเดือก

  • C. 

   ขนมผสมนำ้ยา

  • D. 

   ไก่เห็นต้นงู งูเห็นนมไก่

 • 4. 
  4.  สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมลงในช่องว่าง"คุณอุตส่าห์ทำขนมจ่ามงกุฎให้คุณหญิงแต่เพิ่งรู้ว่าท่านทำขนมนี้เก่งมากๆ ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   จุดไต้ตำตอ

  • B. 

   อัฐยายซื้อขนมยาย

  • C. 

   เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน

  • D. 

   เนื้อเต่านำเต่า

 • 5. 
  5.  สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมลงไปในช่องว่าง "ถ้าเธอทำขนมเป็นจริงๆฉันคงไม่ต้อง...บอกวิธีทำโดยละเอียดอย่างนี้"
  • A. 

   แจงสี่เบี้ย

  • B. 

   ชักแม่นำ้ทั้งห้า

  • C. 

   สอนหนังสือสังฆราช

  • D. 

   สีซอให้ควายฟัง

 • 6. 
  6.  บุคคลใดที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยเสียหายมากที่สุด
  • A. 

   ปากอย่างใจอย่าง

  • B. 

   ปากหวานก้นเปรี้ยว

  • C. 

   มือถือสากปากถือศีล

  • D. 

   ปากปราศรัยนำ้ใจเชือดคอ

 • 7. 
  7.  คนที่รู้อะไรด้านเดียว หรือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้"ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   ตาบอดได้แว่น

  • B. 

   ตาบอดคลำช้าง

  • C. 

   ตาบอดสอดตาเห็น

  • D. 

   ตาบอดตาใส

 • 8. 
  8.  ข้อใดเป็นสำนวนทุกตัว
  • A. 

   แก้เผ็ด แก้มือ แก้ไข แก้เกี้ยว แก้ลำ

  • B. 

   คู่ปรับ คู่หู คู่กัน คู่ควง คู่ใจ

  • C. 

   มือปืน มือมีด มือขวา มืออ่อน มือรอง

  • D. 

   หน้ามัน หน้าแดง หน้าปั้น หน้าเดียว หน้าบาง

 • 9. 
  9.  ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกันคำว่า"นกสองหัว"
  • A. 

   ตีสองหน้า

  • B. 

   จับปลาสองมือ

  • C. 

   สองฝักสองฝ่าย

  • D. 

   เหยียบเรือสองแคม

 • 10. 
  10.  สำนวนใดใช้กล่าวเพื่อเตือนสติ
  • A. 

   เงาตามตัว

  • B. 

   ไว้เนื้อเชื่อใจ

  • C. 

   คอขาดบาดตา

  • D. 

   บ้านเมืองมีขื่อมีแป