แบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5

8 | Total Attempts: 7202

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5

ให้นักเรียนคลิกคำตอบที่ ูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  แป้นป้อนข้อมูลเรียกว่าอะไร
  • A. 

   ชีพียู

  • B. 

   จอภาพ

  • C. 

   คีบอร์ด

  • D. 

   เมาร์

  • E. 

   ดิสเกร็ด

 • 2. 
  แสดงผลออกมาเรียกว่าอะไร
  • A. 

   คีบอร์ด

  • B. 

   ชีพียู

  • C. 

   ฮาร์ทแวร์

  • D. 

   เมาร์

  • E. 

   มอนิเตอร์

 • 3. 
  ตัวเก็บข้อมูลเรียกว่าอะไร
  • A. 

   เมาร์

  • B. 

   ชีพียู

  • C. 

   คีบอร์ด

  • D. 

   จอภาพ

  • E. 

   หลอดไฟ

 • 4. 
  การเซื่อมต้องใช้เครื่องมือใด
  • A. 

   บุคคล

  • B. 

   ชีพียู

  • C. 

   คีบอร์ด

  • D. 

   หลอดไฟ

  • E. 

   สายไฟ

 • 5. 
  ข้อใดคือวัสดุใช้บันทึกข้อมูล
  • A. 

   สายไฟ

  • B. 

   Heady dive

  • C. 

   มอรนิเตอร์หรือจอภาพ

  • D. 

   CPU

  • E. 

   Hash way

 • 6. 
  นักเรียนอยากเก่งการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรทำอย่างไร
  • A. 

   ฝึกฝนการใช้อยู่เสมอ สงสัยถามผู้รู้

  • B. 

   ศึกษาจากห้องสมุด

  • C. 

   เก่งเพราะกรรมพันธุ์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องฝึก

  • D. 

   อยู่เฉยๆโตขึ้นไปจะเก่งเอง

  • E. 

   เรียนวิชาอื่นก็สามารถเก่งคอมพิวเตอร์ได้

 • 7. 
  นักเรียนจะบันทึกลงเครื่องควรใช้คำสั่งใด
  • A. 

   Enter

  • B. 

   Star

  • C. 

   Save

  • D. 

   Home

  • E. 

   Delete

 • 8. 
  นักเรียนไม่เข้าการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควรไปถามใครจึงจเหมาะ
  • A. 

   นักเรียนด้วยกัน

  • B. 

   ใครก็ได้ที่อยู่ใกล้เรา

  • C. 

   ครูที่สอนคอมพิวเตอร์เรา

  • D. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • E. 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Back to Top Back to top