แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

10 | Total Attempts: 99

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  น้ำร้อนที่ตั้งทิ้งไว้ในแก้วจะสูญเสียความร้อนโดยวิธีใดได้บ้าง 1.  การระเหย                           2.  การระเหิด 3.  การแผ่รังสี                          4.  การนำความร้อน
  • A. 

   1,2,3

  • B. 

   1,2,4

  • C. 

   1,3,4

  • D. 

   2,3,4

 • 2. 
  ขั้นใดเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • A. 

   สังเกต ระบุปัญหา ทดลอง สรุปผล

  • B. 

   ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล

  • C. 

   สังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล

  • D. 

   สังเกต ทดลอง สรุปผล นำไปใช้

 • 3. 
  คำว่า  ไบโอก๊าซ หรือ ก๊าซชีวภาพ หมายถึง ก๊าซใดและได้มาอย่างไร
  • A. 

   ก๊าซบิวเทน จากการย่อยสลายของสารเคมี

  • B. 

   ก๊าซมีเทน ได้จากบ่อก๊าซธรรมชาติ

  • C. 

   เป็นก๊าซที่ได้มาจากปฏิกิริยาระหว่างถ่านหินกับน้ำ

  • D. 

   ก๊าซมีเทน ได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย์

 • 4. 
  น้ำกระด้างมีสารละลายแคลเซียมอิออนและแมกนีเซียมอิออนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและที่ไตเรามีวิธีป้องกันไม่ให้น้ำกระด้างง่ายที่สุดก่อนนำมาบริโภค
  • A. 

   เติมโซดาแอซ

  • B. 

   เติมเกลือแกง

  • C. 

   เติมสารส้ม

  • D. 

   นำมาต้ม

 • 5. 
  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  • A. 

   การโคลนนิ่งแกะ

  • B. 

   การผสมเทียมโค

  • C. 

   ลำไยออกนอกฤดู

  • D. 

   การย้ายฝากตัวอ่านสุกร

 • 6. 
  ส่วนประกอบของเลือดที่ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรค คือ A  น้ำเลือด    B  เม็ดเลือดแดง     C  เม็ดเลือดขาว   D  เกล็ดเลือด
  • A. 

   ข้อ B ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  • B. 

   ข้อ C ถูกต้องเพียงข้อเดียว

  • C. 

   ข้อ A และ C

  • D. 

   ข้อ C และ D

 • 7. 
  หินในกลุ่มใดจัดเป็นหินอัคนีทั้งหมด
  • A. 

   หินปูน หินดินดาน หินทราย

  • B. 

   หินบะซอลต์ หินออบซิเดียน หินพัมมิส

  • C. 

   หินกรวด หินทราย หินชนวน

  • D. 

   หินแปร หินตะกอน หินชั้น

 • 8. 
  ปัญหามลพิษทางอากาศที่เราว่า ฝนกรดเกิดจากก๊าซอะไร
  • A. 

   ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

  • B. 

   ก๊าซซีเอฟซี

  • C. 

   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

  • D. 

   ก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์

 • 9. 
  การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตใดเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยทั้งหมด
  • A. 

   นกเอี้ยงกับควาย รากับสาหร่าย

  • B. 

   กาฝากับต้นไม้ ปลาฉลามกับเหาฉลาม

  • C. 

   รากับสาหร่าย โปรโตซัวในลำไส้ปลวก

  • D. 

   ปลาฉลามกับเหาฉลาม กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่

 • 10. 
  ข้อใดให้เหตุผลที่มนุษย์ต้องสวมชุดอวกาศเมื่อเดินทางในอวกาศได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เพราะต้องการเพิ่มน้ำหนักของมนุษย์ให้มากขึ้น

  • B. 

   เพราะต้องการให้มนุษย์สามารถปกป้องผิวหนังจากแสงจากดวงดาวต่างๆ

  • C. 

   เพราะต้องการให้มนุษย์สามารถควบคุมน้ำหนักของตนเองได้ง่ายขึ้น

  • D. 

   เพราะช่วยให้มนุษย์รักษาระดับความดันภายในร่างกายได้

Back to Top Back to top