แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ชุดที่ 1

1 Question
แบบทดสอบคณิตคิดเร็ว ชุดที่ 1

จงเลือกข้อถูกเพียงข้อเด ยว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  5+2*3
  • A. 

   21

  • B. 

   30

  • C. 

   16

  • D. 

   11