แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.4

10 | Total Attempts: 1422

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 .4

Questions and Answers
 • 1. 
  1. นาฏศิลป์ไทย มีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   แข็งกระด้าง

  • B. 

   รวดเร็ว

  • C. 

   อ่อนช้อย

  • D. 

   ขึงขัง

 • 2. 
  2.  จากภาพเป็นนาฏศิลป์ประเภทใด
  • A. 

   รำ

  • B. 

   ระบำ

  • C. 

   ฟ้อน

  • D. 

   โขน

 • 3. 
  3. ข้อใดไม่ใช่นาฏศิลป์ภาคเหนือ
  • A. 

   ฟ้อนเล็บ

  • B. 

   ฟ้อนภูไท

  • C. 

   ฟ้อนเงี้ยว

  • D. 

   ฟ้อนสาวไหม

 • 4. 
  4. การร่ายรำทางภาคเหนือ เราเรียกว่าอะไร
  • A. 

   รำ

  • B. 

   ระบำ

  • C. 

   ฟ้อน

  • D. 

   โขน

 • 5. 
  5.  จากภาพเป็นท่ารำเลียนแบบธรรมชาติข้อใด
  • A. 

   ลมพัด

  • B. 

   นก

  • C. 

   ม้า

  • D. 

   ปลา

 • 6. 
  6. จากภาพเป็นการแต่งกายตามข้อใด
  • A. 

   ตัวพระ

  • B. 

   ตัวนาง

  • C. 

   ตัวลิง

  • D. 

   ตัวยักษ์

 • 7. 
  7. จากภาพ หมายเลขหนึ่ง เรียกว่าอะไร
  • A. 

   อินทรธนู

  • B. 

   ตาบทิศ

  • C. 

   อุบะ

  • D. 

   สะอิ้ง

 • 8. 
  8. จากภาพ หมายเลข 5 เรียกว่าอะไร
  • A. 

   กำไรแผง

  • B. 

   กำไรเท้า

  • C. 

   ตาบทิศ

  • D. 

   ปะวะหล่ำ

 • 9. 
  9. ท่ารำนาฏศิลป์กำเนิดจากสิ่งใด
  • A. 

   การประดิษฐ์ขึ้น

  • B. 

   ท่าเลียนแบบธรรมชาติ

  • C. 

   ท่าสมมุติต่างๆ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  10. นาฏศิลป์พื้นเมืองเน้นรูปแบบใดมากที่สุด
  • A. 

   สวยงาม

  • B. 

   สนุกสนาน

  • C. 

   อ่อนช้อย

  • D. 

   ถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์

Back to Top Back to top