แบบทดสอบภาษาไทย ป.3

5
แบบทดสอบภาษาไทย ป.3

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  มนุษย์   มีกี่พยางค์
  • A. 

   1 พยางค์

  • B. 

   2 พยางค์

  • C. 

   3 พยางค์

  • D. 

   4 พยางค์

 • 2. 
  ข้อใดเขียนผิด
  • A. 

   กรรไกร

  • B. 

   พรรษา

  • C. 

   อนุญาติ

  • D. 

   กรุณา

 • 3. 
  พยัญชนะต้นในข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
  • A. 

   การบ้าน

  • B. 

   นาฬิกา

  • C. 

   ปรบมือ

  • D. 

   ช้างน้อย

 • 4. 
  ข้อใดเป็นประโยคขอร้อง
  • A. 

   อย่าเดินลัดสนาม

  • B. 

   ห้ามเตะฟุตบอลในห้องเรียน

  • C. 

   กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง

  • D. 

   อย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 • 5. 
  ข้อใดแตกต่างจากพวก
  • A. 

   ม้า

  • B. 

   ควาย

  • C. 

   ช้าง

  • D. 

   เสือ