Jeneral Chemistry

20 Kesyon | Total Attempts: 854

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Jeneral Chemistry

คำชี้แจง            1.   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว          2.   ให้นักเรียนปริ้นซ ์ผลการสอบส่งคุณครูด้วยค ับ          3.   ใส่ชื่อนักเรียน-เลขที่-ชั ้น ลงในช่อง   Yourname             ;     Example  thaisak-19- 4 -11 


Questions and Answers
 • 1. 
  สารใดจัดเป็นสารบริสุทธิ์
  • A. 

   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

  • B. 

   ไบโอดีเซล

  • C. 

   น้ำอัดลม

  • D. 

   แก๊สหุงต้ม

 • 2. 
  สารกลุ่มใดจัดเป็นสารละลายทั้งหมด
  • A. 

   เงินอะมัลกัม ทองเหลือง นาก

  • B. 

   อากาศ ดิน น้ำทะเล

  • C. 

   น้ำบาดาล นมสด ไอศกรีม

  • D. 

   น้ำโซดา ทองแดง เหล็กกล้า

 • 3. 
  ข้อความใดถูกต้องเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • A. 

   มีการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน

  • B. 

   สารเกิดการเปลี่ยนสถานะ

  • C. 

   สูตรเคมีของสารเปลี่ยนไป

  • D. 

   มีความร้อนเกิดขึ้น

 • 4. 
  การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน
  • A. 

   ไอน้ำกลั่นตัวเป็นน้ำ

  • B. 

   ของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็ง

  • C. 

   ไอน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง

  • D. 

   น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำ

 • 5. 
  ข้อใดมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
  • A. 

   นำเหล็กมาเผาให้ร้อนแล้วทุบจนกระทั่งมีความคมใช้ทำมีดได้

  • B. 

   จุ่มช้อนสังกะสีลงในพริกดอง 2-3 วัน พบว่าช้อนกร่อนไปเล็กน้อย

  • C. 

   ผสมสารละลายเข้าด้วยกันแล้วมีความร้อนเกิดขึ้น

  • D. 

   นำก้อนแร่พลอยมาเจียระไนจนได้พลอยรูปหลังเบี้ยใช้ทำหัวแหวน

 • 6. 
  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  • A. 

   ผสมสารละลายใสไม่มีสีเข้าด้วยกันแล้วเกิดตะกอนสีขาว

  • B. 

   นำน้ำทะเลมากลั่นจะได้น้ำจืดและน้ำทะเสส่วนที่เหลือเค็มกว่าเดิม

  • C. 

   ผิวของโลหะอะลูมิเนียมที่เคยเป็นมันวาวหมองลงกว่าเดิม

  • D. 

   กุ้งที่แกะเปลือกออกแล้วบีบมะนาวลงไปจะทำให้เนื้อกุ้งที่ใสเปลี่ยนเป็นขาวซีดลงจากเดิม

 • 7. 
  ข้อใดไม่ทำให้เกิดการสึกกร่อน
  • A. 

   หยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนพื้นหินปูน

  • B. 

   ใช้มีดหั่นมะนาวแล้วไม่เช็ดให้แห้ง

  • C. 

   ตะปูเหล็กที่ใส่ไว้ในภาชนะที่ไม่ปิดฝา

  • D. 

   ขันน้ำอะลูมิเนียมเมื่อใช้ไปนานๆ แล้วผิวจะหมอง

 • 8. 
  ขณะเกิดไฟไหม้ ตำรวจดับเพลิงจะฉีดน้ำไปตรงตำแหน่งที่เพลิงลุกไหม้ เพราะเหตุใด
  • A. 

   น้ำช่วยลดอุณหภูมิทำให้การลุกไหม้ลดลง

  • B. 

   น้ำเป็นตัวหน่วงปฏิกิริยา

  • C. 

   น้ำจัดเป็นคะตะไลต์

  • D. 

   น้ำช่วยป้องกันไม่ให้แก๊สออกซิเจนเข้าทำปฏิกิริยา

 • 9. 
  สารใดเมื่อนำไปต้มกับสารละลายเบเนดิกต์ จะได้ตะกอนสีแดงอิฐ
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   น้ำตาลฟรักโทส

  • C. 

   ไข่ขาว

  • D. 

   ไขมัน

 • 10. 
  สบู่เตรียมได้จากการนำสารในข้อใดมาต้ม
  • A. 

   น้ำมันพืช + กรดซัลฟิวริก

  • B. 

   กลีเซอรอล + กรดไขมัน

  • C. 

   น้ำมันสัตว์ + กรดซัลฟิวริก

  • D. 

   น้ำมันสัตว์ + โซเดียมไฮดรอกไซด์

 • 11. 
  โฟมส่วนใหญ่เป็นพอลิเมอร์ชนิดใด
  • A. 

   พีวีซี

  • B. 

   พอลิเอทิลีน

  • C. 

   พอลิสไตรีน

  • D. 

   เมลามีน

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่พอลิเมอร์
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   โปรตีน

  • C. 

   ไขมัน

  • D. 

   เซลลูโลส

 • 13. 
  พอลิเมอร์ในธรรมชาติข้อใดจัดเป็นโคพอลิเมอร์
  • A. 

   ข้าว

  • B. 

   สำลี

  • C. 

   ยางพารา

  • D. 

   เนื้อไก่

 • 14. 
  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  ใช้อนุภาคใดยิงเข้าไปในแผ่นทองคำบาง
  • A. 

   อนุภาคเบต้า

  • B. 

   อนุภาคแอลฟา

  • C. 

   อนุภาคแกมมา

  • D. 

   อนุภาคนิวตรอน

 • 15. 
   ถ้าจะทำให้ธาตุหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกธาตุหนึ่ง  จะต้องเปลี่ยนที่อะไร
  • A. 

   โปรตอน

  • B. 

   นิวตรอน

  • C. 

   อิเล็กตรอน

  • D. 

   แกมม่า

 • 16. 
  แบบจำลองอะตอมของใครที่กล่าวว่า "อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและ อิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ โดยอะตอมจะมีสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า จำนวนประจุบวกเท่ากับจำนวนประจุลบ"
  • A. 

   นีลส์ โบร์

  • B. 

   จอห์น ดอลตัน

  • C. 

   ทอมสัน

  • D. 

   ลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด

 • 17. 
   แบบจำลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ดต่างกันที่อะไร
  • A. 

   จำนวนโปรตอน

  • B. 

   จำนวนอิเล็กตรอน

  • C. 

   ตำแหน่งของอนุภาค

  • D. 

   จำนวนนิวตรอน

 • 18. 
  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดสรุปผลสำคัญในแบบจำลองอะตอมได้ตามข้อใด
  • A. 

   อนุภาคแอลฟามีประจุเป็นบวก

  • B. 

   นิวเคลียสมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของอะตอม

  • C. 

   นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอน

  • D. 

   นิวเคลียสมีประจุบวก

 • 19. 
  ธาตุ A และ B เป็นไอโซโทปซึ่งกันและกัน   จะมีอนุภาคใดต่างกัน
  • A. 

   อิเล็กตรอน

  • B. 

   โปรตอน

  • C. 

   เลขอะตอม

  • D. 

   นิวตรอน

 • 20. 
  อนุภาคมูลฐานใดอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม
  • A. 

   โปรตอนและนิวตรอน

  • B. 

   นิวตรอนและอิเล็กตรอน

  • C. 

   โปรตอนและอิเล็กตรอน

  • D. 

   อิเล็กตรอน