แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

5 | Total Attempts: 596

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด
  • A. 

   หินชั้นหรือหินตะกอน

  • B. 

   หินอัคนี

  • C. 

   หินแปร

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
  • A. 

   ลาวา

  • B. 

   แมกมา

  • C. 

   ลาวาหรือแมกมา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร
  • A. 

   มองเห็นเป็นชั้นๆ

  • B. 

   มีผลึกสังเกตเห็นได้ชัดเจน

  • C. 

   มีสารประสานระหว่างตะกอน

  • D. 

   ข้อ กและค ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน
  • A. 

   หินแกรนิต หินพัมมิส

  • B. 

   หินพัมมิส หินปูน

  • C. 

   หินปูน หินแกรนิต

  • D. 

   หินไนส์ หินบะซอลต์

 • 5. 
  หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด
  • A. 

   หินปูน

  • B. 

   หินกรวดมน

  • C. 

   หินทราย

  • D. 

   หินลูกรัง

Back to Top Back to top