แบบทดสอบภาษาไทย ป.1 ก ข

10 | Total Attempts: 984

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบภาษาไทย ป.1 ก ข

ให้นักเรียนกาเครื่องหมา x ทับข้อ ก ข และค ที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเ ียว


Questions and Answers
 • 1. 
  คำใดอ่านออกเสียงสระอา
  • A. 

   งู

  • B. 

   ดี

  • C. 

   ตา

 • 2. 
  คำในข้อใดออกเสียงต่างจากพวก
  • A. 

   รูปู

  • B. 

   มาหา

  • C. 

   ตายาย

 • 3. 
  ข้อใดออกเสียงสระอา
  • A. 

   ดารา

  • B. 

   มีดี

  • C. 

   เกเร

 • 4. 
  คำในข้อใดสะกดถูกต้อง
  • A. 

   กอ - อา - กา

  • B. 

   ก - -า - กา

  • C. 

   ก - อา - กา

 • 5. 
  คำในข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  • A. 

   ต - า - ตา

  • B. 

   ตอ - อา - ตา

  • C. 

   ต - อา - ตา

 • 6. 
  ข้อใดอ่านออกเสียงสระอาทั้งหมด
  • A. 

   มีตา

  • B. 

   งาช้าง

  • C. 

   งวงช้า

 • 7. 
  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก
  • A. 

   กู สู จู

  • B. 

   มา หา ตา

  • C. 

   รู ปู หู

 • 8. 
  คำในข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   ตา

  • B. 

   หา

  • C. 

   สี

 • 9. 
  คำในข้อใดอ่านออกเสียงสระอา
  • A. 

   มอ.- อา - มา

  • B. 

   หอ - อู - หู

  • C. 

   ผอ - อี - ผี

 • 10. 
  คำในข้อใดออกเสียงสระอา
  • A. 

   ดอ - อา - ดา

  • B. 

   สอ - อี - สี

  • C. 

   ตอ - อี - ตี

Back to Top Back to top