ข้อสอบวิชาภาษาชั้น ป. 1

3
ข้อสอบวิชาภาษาชั้น ป. 1

ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป 1

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  คำในข้อใดมีตัวสะกดในแม่ ก กา
  • A. 

   กิน

  • B. 

   ไก่

  • C. 

   กุ้ง

 • 2. 
  คำในข้อไดมีพยัญชนะต้นเป็นตัวสะกด
  • A. 

   นำ

  • B. 

   เงาะ

  • C. 

   มด

  • D. 

   กิน

 • 3. 
    คำว่า  ไม้   มีวรรณยุกต์ใด
  • A. 

   เอก

  • B. 

   โท

  • C. 

   ตรี

  • D. 

   สามัญ