แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง พยัญชนะไทย

10 | Total Attempts: 1269

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง  พยัญชนะไทย

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  พยัญชนะไทยมี่ทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๔๓ ตัว

  • B. 

   ๔๔ ตัว

  • C. 

   ๔๕ ตัว

 • 2. 
  พยัญชนะตัวที่๔คือตัวอะไร
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 3. 
  อักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๘ ตัว

  • B. 

   ๙ ตัว

  • C. 

   ๑๐ ตัว

 • 4. 
  อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๑๑ ตัว

  • B. 

   ๑๒ ตัว

  • C. 

   ๑๓ ตัว

 • 5. 
  อักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๒๓ ตัว

  • B. 

   ๒๔ ตัว

  • C. 

   ๒๕ ตัว

 • 6. 
  พยัญชนะไทยแบ่งเป็นกี่หมุ่
  • A. 

   ๒ หมู่

  • B. 

   ๓ หมู่

  • C. 

   ๔ หมู่

 • 7. 
  อักษรกลางผันได้กี่เสียง
  • A. 

   ๔ เสียง

  • B. 

   ๕ เสียง

  • C. 

   ๖ เสียง

 • 8. 
  อักษรสูงผันได้กี่เสียง
  • A. 

   ๓ เสียง

  • B. 

   ๔ เสียง

  • C. 

   ๕ เสียง

 • 9. 
  ฉ  จัดอยู่ในอักษรหมู่ใด
  • A. 

   อักษรต่ำ

  • B. 

   อักษรกลาง

  • C. 

   อักษรสูง

 • 10. 
  น  เป็นอักษรหมู่ใด
  • A. 

   อักษรกลาง

  • B. 

   อักษรต่ำ

  • C. 

   อักษรสูง

Back to Top Back to top