แบบทดสอบภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

14 | Total Attempts: 801

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดมีคำนามบอกหมวดหมู่
  • A. 

   กองลูกเสือออกเดินทางไกล

  • B. 

   ปากกาด้ามนี้เขียนได้หลายสี

  • C. 

   ปลาหลายตัวอยู่ในอ่าง

  • D. 

   หนังสือ 2 เล่มวางอยู่บนโต๊ะ

 • 2. 
  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ฉันฝันเห็นเทวดา 3 องค์

  • B. 

   โรงเรียนมีนาฬิกา 2 เรือน

  • C. 

   แม่ซื้อวิทยุมา 1 หลัง

  • D. 

   วัดนี้มีพระภิกษุ 5 รูป

 • 3. 
  ข้อใด ไม่มี อาการนาม
  • A. 

   พ่อแม่ย่อมมีความรักและความหวังดีต่อลูก

  • B. 

   ฉันทำการบ้านทุกวัน

  • C. 

   ทุกคนต้องรู้จักประมาณในการกิน

  • D. 

   ความดีของลูกคือความสุขของพ่อแม่

 • 4. 
  ข้อใดมีคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึง
  • A. 

   ครูชำนาญท่านกำลังสอนอยู่ครับ

  • B. 

   ผมจะไปประชุมที่อำเภอครับ

  • C. 

   เธอไปดูครูชำนาญซิกำลังทำอะไรอยู่

  • D. 

   ท่านอาจารย์ใหญ่จะไปไหนครับ

 • 5. 
  คำว่า "ใคร" ในข้อใดเป็นสรรพนามใช้ถาม
  • A. 

   ใครเคยไปมาแล้วก็ไม่ต้องไป

  • B. 

   เรื่องนี้ใคร เขาก็รู้ทั้งนั้น

  • C. 

   สมุดเล่มนี้เป็นของใคร

  • D. 

   วันแข่งขันกีฬาสี ใครไม่มาก็ได้

 • 6. 
  ข้อใดมีอกรรมกริยา
  • A. 

   น้องร้องไห้

  • B. 

   แม่ทำอาหาร

  • C. 

   ฉันซื้อปลา

  • D. 

   นกกินหนอน

 • 7. 
  คำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ขยายนาม
  • A. 

   เต่าคลาน "ช้า"

  • B. 

   น้องกินข้าว "น้อย"

  • C. 

   กัลยาสวมรองเท้า "ใหม่"

  • D. 

   นารีมาโรงเรียน "สาย"

 • 8. 
  คำสันธานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมในช่องว่าง "ละครเรื่องนี้ ……… คนเล่น ………… คนดูต่างสนุกสนานพอ ๆ กัน"
  • A. 

   เพราะ ……. กับ

  • B. 

   ทั้ง ……….. และ

  • C. 

   แล้ว ……… ก็

  • D. 

   ครั้น ………. จึง

 • 9. 
  คำสันธานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมในช่องว่าง "แสนเป็นนักมวย …… เบิร์ดเป็นนักร้อง"
  • A. 

   แต่

  • B. 

   หรือ

  • C. 

   เพราะ

  • D. 

   และ

 • 10. 
  คำอุทานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมหน้าข้อความ " ………….. ใครมาทำห้องเรียนสกปรกอีกแล้ว"
  • A. 

   อุ๊ย !

  • B. 

   อื้อ !

  • C. 

   เอ๊ะ !

  • D. 

   โอ้โฮ้ !

 • 11. 
  บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน  คำว่า "ใกล้"  ใน   ประโยค  เป็นคำชนิดใด
  • A. 

   คำสรรพนาม

  • B. 

   คำวิเศษณ์

  • C. 

   คำกริยา

  • D. 

   คำบุพบท

 • 12. 
  ผมต้องการพูดกับเขา  แต่เขาไม่ยอมพูดกับ ผม  คำว่า "แต่"  ในประโยค  เป็นคำชนิดใด
  • A. 

   คำสันธาน

  • B. 

   คำบุพบท

  • C. 

   คำวิเศษณ์

  • D. 

   คำกริยา

 • 13. 
  ประโยคในข้อใดมีคำอุทาน
  • A. 

   ถ้าได้ไปทำงานก็ดีซิ

  • B. 

   พ่อแม่ไม่ใช่หัวหลักหัวตอนะ

  • C. 

   เธอจะสู้หรือจะยอมแพ้

  • D. 

   ใครทำแก้วแตก

 • 14. 
  ชนิดของคำมีกี่ชนิด
  • A. 

   ๔ ชนิด

  • B. 

   ๕ ชนิด

  • C. 

   ๖ ชนิด

  • D. 

   ๗ ชนิด

Back to Top Back to top