แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งมีชีวิต

5 | Total Attempts: 328

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งมีชีวิต

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  สิ่งมีชีวิตต้องการสิ่งใดในการดำรงชีวิต
  • A. 

   อาหาร

  • B. 

   น้ำ

  • C. 

   อากาศ

  • D. 

   ต้องการทุกข้อ

 • 2. 
  พืชชนิดใดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  • A. 

   มะพร้าว

  • B. 

   มะตูม

  • C. 

   มะขาม

  • D. 

   มะยม

 • 3. 
  สัตว์ปีก  มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ช้าง

  • B. 

   ม้า

  • C. 

   เป็ด

  • D. 

   หมู

 • 4. 
  การสังเคราะห์ด้วยแสง  ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ส่วนใด
  • A. 

   บนฟ้า

  • B. 

   บนก้อนเมฆ

  • C. 

   บนดาวอังคาร

  • D. 

   ใบ

 • 5. 
  (อี)หนูที่ไหน  น่ากลัวที่สุด
  • A. 

   ที่โรงเรียน

  • B. 

   ที่นา

  • C. 

   ที่สวน

  • D. 

   ที่บ้าน ฮ่าๆ

Back to Top Back to top