ข้อสอบอนุบาล

2
ข้อสอบอนุบาล

ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง พียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดจัดอยู่หมวดหมู่เดียวกัน
  • A. 

   ฝรั่ง มะม่วง

  • B. 

   ดินสอ ปากกา

  • C. 

   หนังสือ สมุด

  • D. 

   กุหลาบ แอ๊ปเปิ้ล

  • E. 

   เสื้อ กางเกง

 • 2. 
  ข้อใดเหมือนตัวอักษรตามตัวอย่าง  "  ช "
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E.